Ymroddi ir Ymddiriedolaeth

Cafodd Apêl y Ddraig Goch ei lansio gan yr Ymddiriedolaeth, gan ddefnyddio sustem cynllyn cymhelliant trwy danysgrifiad i helpu codi arian tuag at Prosiect Y Ddraig Goch. Mae manylion llawn i’w gael ar y dudalen Apel.

Yn ogystal a hyn mae’r ymddiriedolaeth yn croesawu rhoddion unol o unrhyw faint, galler wneud hyn ar-lein drwy PayPal.

Os ydych am roi 'Gift Aid' ar eich ymroddiad, dilynwch y linc ar dderbyniad e-bost eich ymroddiad, a roddwyd i chi gan PayPal.

I gwblhau taliad i'r banc, defnyddiwch y manylion canlynol:


Banc: Banc CAF

Côd Trefnu: 40-52-40

Rhif Cyfrif: 00023507

Enw Buddiolwr: Bala Lake Railway Trust


Ar y llaw arall, os oes well ganddych anfon siec, gallwch wneud un allan yn daladwy i “The Bala Lake Railway Trust” ai hanfon ir gyfeiriad canlynol:


Bala Lake Railway Trust,

d/o The Station,

Llanuwchllyn,

Gwynedd,

LL23 7DD


Os ydych am ir ymddiriedolaeth hawlio ‘Gift Aid’ ar eich ymroddiad, a allwch lawrlwytho y ffurflen ganlynol ai danfon yn ol atom os gwelwch yn dda:

Beth mae ein gefnogwyr yn dweud

“Dymunwn bob llwyddiant i'r prosiect gwych yma.”

“Prosiect gret- mae hi mor bwysig I gyrraedd y dref ei hun.”

“Mae’n amser i gyflawni'r freuddwyd wreiddiol hyrwyddwyr y lein i gael trenau’n rhedeg i dref Bala ei hun.”

“Yr ydwyf wedi bod yn meddwl gwneud ymroddiad ers gweld y Gala Winifred rhagorol mis Awst diwethaf, felly mae’r ddau ‘sleeper’ yma yn cynrychioli fy ôl-ddyled mewn cyfraniad misol! Mae hwn yn brosiect cyffroes iawn ac rydwyf yn 100% gefnogol ohonno!”

“Rheilffordd gyfeillgar iawn sydd a'i chalon yn y gymuned ehangach yn ogystal â'r gymuned leol. Ni all Julian, Liz, Rob ar holl bobl ddaru ni gwrdd fod yn fwy brwdfrydig a chroesawgar. Prosiect gwerth chweil.”

“Prosiect cyffroes iawn fydd yn gwneud gwahaniaeth i'r gymuned leol ac hefyd yn dod a hanes y diwydiant llechi a'i rheilffyrdd yng Nghymru yn fyw.”

“Mae’n rhaid fod hwn yn un or prosiectau rheilffordd mwyaf pwysig ers ail adeiladu Rheilffordd Ucheldir Eyri. Rhaid i bawb ei gefnogi RWAN!”

“Mae’n bleser cefnogi’r fenter gwych yma.”

“Pob lwc efo eich menter, ac fe edrychwn ymlaen i deithio efo chi!! Pob lwc i chi.”